Sissejuhatus: Tulekustutajate koolituse tänapäevaste väljakutsete lahendamine nutiklaaside abil.

Kuidas reageerida tundmatutele olukordadele? See on kas uudishimu või hirm. Vastupidi, kutselised tuletõrjujad on koolitatud reageerima vastavalt, et kaitsta inimelusid kahjustuste ja kaupu kahjustuste eest.

Intsidentide ulatus varieerub alates inimeste päästmisest põlevast majast või põlevast elektriautost kuni ohtlike ainetega tegelemiseni. Eriti hübriid- või elektriautod ja -bussid on teedel uued ja nõuavad õnnetusjuhtumite korral erilist kohtlemist. Kuna need on praegu üsna kallid ja seetõttu raske rakendada kaasaegses tuletõrjekoolituses, on asjakohane katsetada täiendavaid lahendusi.

Riikidevaheline ELi projekt “FIGHTARs” rikastab praegust tuletõrjujate koolitust immersiivsete tehnoloogiatega, nagu liitreaalsus. See võimaldab sündmuse juhtidel harjutada reaalajas konkreetseid 3D-mudeliga toiminguid, nagu auto kere lahtilõikamine reisijate päästmiseks või tulekahju kustutamine. Projekti konsortsiumi kuuluvad neli kutselist tuletõrjujate koolitusorganisatsiooni Tšehhi Vabariigist (SPSCH Pardubice), Eestist (Eesti Julgeolekuteaduste Akadeemia), Leedust(Tuletõrjujate Koolitus) ja Slovakkiast (Zilina Ülikool). Neid saadavad eksperdid Saksamaalt (SBG Dresden) ja Küproselt (SCP SERV), et integreerida immersiivne tehnoloogia koolitusse.

Projekti kaheaastase kestuse jooksul (11/20-10/22) arendavad, katsetavad, hindavad ja edastavad projektipartnerid sobivaid liitreaalsuse ja 360° videokoolituse stsenaariume spetsialistide ja üliõpilaste koolitamiseks. Need stsenaariumid ja muud pakkumised integreeritakse nelja kutseõppeasutuse kavandatavatesse kaasaegse tuletõrje väljaõppe immersiivsetesse koolituskeskustesse.

Mis on liitreaalsus (AR)?

Reaalne ja digitaalne maailm kattuvad iga päevaga üha enam. Nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine rikastab meie igapäevast suhtlemist nii tööl kui ka eraelus. Interaktiivsete 3D-objektide (= hologrammide) kasutamine annab võimaluse nende integreerimiseks erialasesse juhendamisse ja mittesilmsete protsesside selgitamisse. Hologrammide nägemiseks on vaja spetsiaalset tehnoloogiat, näiteks nutiprille (laiendatud reaalsuse prillid või AR-prillid), nutitelefone või tahvelarvuteid. Nutiprillide kasutamine võimaldab käedeta kasutamist.

Praegu ei ole või on vähem kogemusi, et rakendada AR-i tuletõrjujate klassiruumis või reaalajas toimuvas koolituses.

Täiendatud reaalsus on parim, kui ta pakub tehnilisi ja menetluslikke teadmisi, näiteks abistab reaalajas, kui e. g. ohtlike ainetega tegelemine. Niinimetatud AR-kaugtoetus võimaldab eksperdil anda audiovisuaalset tuge hääle ja hologrammide abil, omamoodi livestreamina, professionaalset juhendamist koolitusel olevatele tuletõrjujatele. Vajalik hard- ja tarkvara on näidatud allpool, kui töötab e. g. Microsofti toodetega.

 

Näide AR kaugkoolituse kohta keemias:
https://www.youtube.com/watch?v=pdKW-hF20jI

Tehniliselt keerulisemate või ohtlikumate olukordade koolitamisel interaktiivsed AR digitaalsed kaksikud või reaalsete objektide interaktiivsed digitaalsed koopiad, nt. g. sobivad elektriautod. Tavaliselt ei ole kohandatud lahendusi saadaval. Seega peab neid programmeerima tarkvara programmeerija.

Uuringu tulemused

Te võite küsida: Kas tuletõrjujate koolituses on vaja laiendatud reaalsust (AR)? Vaadake, mida rohkem kui 60 tuletõrjujat ütles selle kohta aprillis 2021 (veebiküsitlus).

 • OLEMASOLEVAD KOGEMUSED: Vaid 7 neist oli varasemad teadmised liitreaalsuse kohta võrreldes umbes 30 tuletõrjujaga, kes olid juba proovinud virtuaalreaalsuse prille (simuleerides ohtlikke keskkondi).

 

 

 

 • EELISTATUD ÕPISTSENAARIUMID: Umbes 80% pidas täiendatud reaalsusega rikastatud koolitusi kasulikuks näiteks põleva sõiduki kustutamisel ja ohtlike ainete käitlemisel. Ligikaudu 70% näeb potentsiaali kasutada AR-d inimese päästmise stsenaariumi puhul, samas kui 60% näeb potentsiaali koolitada, kuidas lõigata purunenud autot.

 

Kohtumine tuletõrjujatega (1. osa)

Kas olete uudishimulik, mis motiveerib tuletõrjujaid olema tuletõrjuja ja mida nad leiavad, kui nad mõtlevad liitreaalsuse kasutamisest klassiruumis ja elavas väljaõppes? Me küsime neist neljalt.

1. Mis on teie nimi ja kus te töötate?

Minu nimi on Stella Polikarpus ja ma töötan Eesti Sisekaitseakadeemias (EASS) vanemlektorina.

2. Miks sa hakkasid tuletõrjujaks (üldse)?

Aastal 2000 hakkasin EASSis õppima tuleohutusinseneriks. EASSi sisseastumiseksamil ütlesin ma: “Ma tahan õppida seda valdkonda, sest 18 aastat olen elanud iseendale, nüüd tahan hakata teisi aitama.” Nad võtsid mind kooli vastu ja pärast seda pidin hakkama seda lubadust täitma, andsin intervjuu. Kogu minu karjäär on tähistatud Eesti Päästeameti motoga: “Austada Jumalat ja kaitsta kaasinimest”. Meil oli neli aastat õppekava ja me alustasime tuletõrje baaskoolitusega. Nii sain pärast teist aastat suvel hakata tööle tuletõrjujana Tartu tuletõrjejaamas. Suurema osa oma karjäärist olen töötanud koolitajana, mitte tuletõrjujana.

3. Mille üle olete tuletõrjujana uhke?

Olen kõige uhkem, kui minu õpilased annavad mulle pärast kooli lõpetamist tagasisidet, et nad tõesti õppisid midagi minu tundides. Eestis on naissoost tuletõrjujana töötamine iseenesest saavutus, sest see on väga meestekeskne valdkond ja meil on alati olnud jaamades alla 1% naispäästjaid. Ma pidin end palju tõestama, et mind meeskonda vastu võetaks.

4. Kas olete varem töötanud liitreaalsuse või virtuaalreaalsusega? Kui jah, siis kuidas?

Ma ei ole enne TARGETi või FIGHTARi projekte liitreaalsusega töötanud. Mul on aga aastatepikkune kogemus virtuaalreaalsuse (VR) treenimisel. Ma võin ise VR-is stsenaariume ehitada. Oleme koostanud suunised teistele hindamisstsenaariumide koostamiseks. Koolitan koolitajaid ja hindajaid VR-i kasutamiseks. Ma uurin VR-põhiseid olukorrateadlikkuse hindamisi

5. Kus te tahaksite AR-d oma töös kasutada?

Peamiselt tahan kasutada AR-i selleks, et koolitada tuletõrjemeeskondi tegema head 360° ja suurendama nende olukorrateadlikkust ning koostama ohutuid reageerimisplaane ohtlike materjalidega seotud intsidentide korral. Sest seal on väga oluline luua realistlik, autentne, keeruline, kuid samas täiesti turvaline treeningkeskkond. Kõik füüsilised tegevused, nagu keemilise kaitseülikonna selga panemine ja saastest puhastamine, sisaldavad väga palju tehnilisi üksikasju, mida ei saa VR-is harjutada, kuid mida saab harjutada AR-i abil. AR muudaks ohtlike materjalide koolituse õpilaste jaoks palju sisukamaks.

6. Mis te arvate, kuidas näeb tuletõrjujate elukutse ja koolitus välja viie aasta pärast?

Olen olnud päästeteenistuses veidi üle 20 aasta ja õppinud, et jätkusuutliku innovatsiooni loomiseks koolitusprogrammides on 5 aastat liiga lühike aeg. Tuletõrjujate mõtteviisi ja väljaõppe muutmiseks kulub 10 aastat ja ma usun, et ka teistes valdkondades on sama. Tehnoloogia innovatsioon on muidugi väga kiire ja 5 aastat on pikk aeg. Kuid selleks, et need uuendused oleksid kasutatavad, taskukohased, hõlpsasti kasutatavad jne, kulub koolitajatel rohkem kui 5 aastat, et need õppekava osana tööle saada. Eestis ei tööta enam ükski juhtumiülem, kes ei ole saanud virtuaalreaalsusel põhinevat väljaõppekogemust. Selleks, et saavutada see kogu riigi jaoks, vajasime rohkem kui 10 aastat. AR-põhine tuletõrjujate väljaõpe on Eestis tavapärane aastaks 2031!

Pedagoogilised suunised

Täiendatud reaalsuse kasutamine tuletõrjujate väljaõppes on uus valdkond. Koostasime esimesed ideed, milliseid tehnoloogiaid kasutada ja millised stsenaariumid on mõttekad (ja palju muud).

Andke meile oma mõtetest teada aadressil: support@fight-ar.com

FIGHTARS_PEDAGOOGILISED JUHENDID (EESMÄRK)

Rahvusvaheline tuletõrjujate kohtumine

Alates 14. ja 15.10.2021 tuletõrjujate koolitusorganisatsiooni alates:

 • Tšehhi Vabariik (SPSCH Pardubice),
 • Eesti (Eesti Sisekaitseakadeemia),
 • Leedu (tuletõrjujate koolitust) ja
 • Slovaki Vabariik (Zilina Ülikool)

kohtus Pardubices Küprose IT-ekspertidega (SCP School of Certified Professionals) ja meediapedagoogika ekspertidega Saksamaalt (Saxon Training Company Dresdenist), et arutada liitreaalsuse kasutamist klassiruumis ja reaalajas toimuvas koolituses.

Koosoleku tulemuseks on struktureeritud protsess interaktiivse visualiseerimise arendamiseks, katsetamiseks ja hindamiseks, mis on mõeldud õnnetusjuhtumiga elektriautode käsitlemiseks (nt päästetöötaja, ohtlikud ained, auto kere lõikamine).

Täiendatud reaalsus ja live-koolitus

Digitaalse maailma nähtavaks tegemine nõuab tavaliselt programmeerimisjõudu, eriti mitme koolitusjuhtumi puhul. On üks erand. Valmis rakenduse kasutamine nutiprillide peal. Selle rakendusega on võimalik rikastada otseülekannet hologrammidega. Need hologrammid on e. g. noolega.

 

Selle kasutamine võimaldab tulekahjujuhtumi komandörilt tuletõrjujale audiovisuaalset tuge. Kõige paremini sobib samm-sammult ja eriti tehnilise teabe esitamine. Ekspert saab oma sõnu toetada geolokaliseeritud hologrammidega nutiklaasi kasutaja vaateväljas, e. g. Microsoft HoloLens 2 (vt allpool). Selleks on vaja asjakohast soft- ja riistvara. Microsoft pakub selleks Remote assist’i rakendust tellimuse alusel.

Koolitusüritus tuletõrjekoolide otsustajatega

08.-11.02.2022 kutsus projekt kaasatud organisatsioonide direktorid ja osakonnajuhid Vilniuses / Leedus kokku 4-päevaseks strateegiliseks kohtumiseks, kus arutati strateegilisi ja operatiivseid võimalusi seoses laiendatud reaalsusega tuletõrjujate koolituses (fookus: klassiruumi koolitus).

Tuletõrjujate koolituskeskuse ruumides toimunud kohtumisel esitati ja arutati ideid ja lähenemisviise, mis käsitlevad digitaalsete meediakanalitega rikastatud koolituse struktuurset integreerimist kaasaegsete tehnoloogiate, näiteks liitreaalsuse (Augmented Reality – AR) abil. See näitas, et Eesti, Leedu, Slovakkia ja Tšehhi Vabariigi nelja tuletõrjekooli kaasaegse digitaalse meedia kasutamise tase erineb. Eesti organisatsioonil on aastatepikkune kogemus tuletõrjujate ja sündmuskorraldajate koolitamisel virtuaalreaalsuse abil. Täiendatud reaalsuse kasutamine aitab pakkuda esmapilti, kasutades visualiseerimist objektil, et pakkuda näiteks tehnilisi üksikasju.

Leedu organisatsioon leidis, et täiendatud reaalsuse kaugkoolituse abil toimuv live-toe kasutamine on huvitav. Praegu hinnatakse selle kasutamise võimalusi koolituses.

Kohtumine näitas, et AR integreerimine vajab probleemipõhist lähenemist ja otsustajate kaasamine on vajalik nii ressursside tagamiseks kui ka digitaalse ümberkujundamise toetamiseks. AR võib muutuda pigem harjumuseks kui erandiks.

 

Kohtumine tuletõrjujatega (2. osa)

1. Mis on teie nimi ja kus te töötate?

Olen Tomas Šarauskas ja töötan Leedu tuletõrjujate koolituskoolis.

2. Miks sa hakkasid tuletõrjujaks (üldse)?

Tuletõrjujaks hakkama julgustas mind isa. Ta on töötanud minu kodulinnas vahetuse komandörina üle 20 aasta. Olen lapsepõlvest saadik palju aega veetnud tuletõrjes. See ilmselt paelus mind.

3. Mille üle olete tuletõrjujana uhke?

Mul on hea meel, et mul õnnestus koolis tööd saada ja nii palju asju näha ja õppida. Kusagil mujal töötades kuluks palju aega, et omandada nii palju teadmisi.

4. Kas olete varem töötanud liitreaalsuse või virtuaalreaalsusega? Kui jah, siis kuidas?

Ei, ma ei ole.

5. Kus te tahaksite AR-d oma töös kasutada?

Instruktorina sooviksin, et AR-d kasutataks väga ohtlike asjadega, vähendades seega riski tegevuse ajal. ning modelleerides olukordi AR-ga, saab kuulajale anda vajalikku teavet ja juhiseid ülesande täitmiseks reaalajas.

6. Mis te arvate, kuidas näeb tuletõrjuja elukutse ja koolitus välja viie aasta pärast?

Ma arvan, et tuletõrjujate elukutse on inertne, nii et see ei muutu väga tugevalt. Loomulikult tulevad uued seadmed, uus tehnoloogia, mis muudavad töö lihtsamaks. Praeguses olukorras peaks koolitus liikuma kaugõppele või koolitusele väikeste tuletõrjujate rühmadega. Mõlemal juhul võib AR aidata illustreerida olukordi ja võimalikke ohte.

Rahvusvaheline tuletõrjujate kohtumine Küprosel

Alates 13. ja 14.12.2021 tuletõrjujate koolitusorganisatsiooni alates:

 • Tšehhi Vabariik (SPSCH Pardubice),
 • Eesti (Eesti Sisekaitseakadeemia),
 • Leedu (tuletõrjujate koolitust) ja
 • Slovaki Vabariik (Zilina Ülikool)

kohtusid Limassolis / Küprosel SCP School of Certified Professionals ruumides. Praktiliselt olid kohal meediapedagoogilised eksperdid Saksa koolitusasutusest SBG Dresden.

Kahepäevase hübriidkohtumise käigus arutati liitreaalsuse (AR) rakendust, mis sisaldab e. g. esmaabi ja ohtlike ainete stsenaariumid. Rakendus on ühendatud veebipõhiste õppemoodulitega, mis on esitatud Fight-AR.com veebilehe veebipõhises õppehaldussüsteemis (LMS). LMS ja AR-rakendus sisaldavad ka koolitusjuhtumeid.

Täiendatud reaalsuse rakenduse FIGHTARs pilguheit

FIGHTARs Augmented Reality App for the smart glass Microsoft HoloLens 2 hõlmab 4 erinevat koolitusvõimalust või stsenaariumit klassiruumiõppes, nagu: esmaabi, ohtlikud ained, elektriauto: aku deaktiveerimine ja auto kere lahtilõikamine.

Autoaku deaktiveerimine

 

Esmaabi ja ohtlikud ained

Rakendus on ühendatud õppemoodulitega, et anda eel- ja edasist erialast teavet. Allpool on esitatud esmaabi õppemoodulite pilguheit.

Kohtumine tuletõrjujatega (3. osa)

1. Mis on teie nimi ja kus te töötate?

Minu nimi on Tomaš Veliseičik ja ma töötan Leedu tuletõrjujate koolituskoolis.

2. Miks sa hakkasid tuletõrjujaks (üldse)?

Pärast keskkooli valisin ülikoolis tuleohutusalased õpingud. Õppimise ajal oli võimalus olla tuletõrjuja, nii et ma sain õppimise ja töötamise sünkroniseerida, sest õppimise ja töö graafik oli ühilduv.

3. Mille üle olete tuletõrjujana uhke?

Ma ei ole enam kui 10 aastat olnud praktiseeriv tuletõrjuja. Nüüd olen ma tuletõrjujate instruktor. Ma olen uhke selle üle, et õpetan inimestele, kuidas saada igapäevaelu kangelaseks.

4. Kas olete varem töötanud liitreaalsuse või virtuaalreaalsusega? Kui jah, siis kuidas?

Täiendatud reaalsusega (VR) ei ole ma varem töötanud, kuid virtuaalreaalsusega (VR) olen seda teinud. 2019. aastal (IFV, Madalmaad) kasutasin esimest korda VR-i keemilistele õnnetustele reageerimise ja tulekustutamise koolitusel.

5. Kus te tahaksite AR-d oma töös kasutada?

Sooviksin näha taotlust elektri-/hübriidautode koolituste jaoks. Ja seda mitte ainult meile, tuletõrjujatele.

6. Mis te arvate, kuidas tuletõrjuja elukutse ja koolitus näeb välja viie aasta pärast? aasta pärast?

Minu arusaamise kohaselt muutuvad tuletõrjujad päästjateks, mis on tingitud rohkematest erinevatest intsidentidest ja vähematest tulekahjudest (välja arvatud metsatulekahjud). Rohkem juhtumeid võib esineda alternatiivkütusega sõidukite, päikesepaneelide ja energiasalvestussüsteemide puhul. Tuletõrjujate koolitus peaks kohanduma nende oodatavate arengutega, rakendades uusi tehnoloogiaid.

Rahvusvaheline tuletõrjujate kohtumine Saksamaal

Alates 12. ja 13.04.2022 tuletõrjujate koolitusorganisatsiooni alates:

 • Tšehhi Vabariik (SPSCH Pardubice),
 • Eesti (Eesti Sisekaitseakadeemia),
 • Leedu (tuletõrjujate koolitust) ja
 • Slovaki Vabariik (Zilina Ülikool)

kohtusid Dresdenis/Saksamaal SBG Dresdeni ruumides. Küprose organisatsioon pakkus tarkvara programmeerimise tuge.

Kahepäevase kohtumise jooksul tutvustati ja katsetati AR-rakenduse hetkeseisu: esmaabi, ohtlikud ained, elektriauto: aku deaktiveerimine ja auto kere lahtilõikamine. Lisaks arutati Fight-ar.com veebilehe õppemoodulite seisu.

Tutvustati ja arutati nelja tuletõrjujakoolituskeskuse olukorda Tšehhi Vabariigis, Eestis, Leedus ja Slovaki Vabariigis. Kuni 2022. aasta oktoobrini pakuvad neli keskust erikoolitusi. Koostöös teenindavad nad piiriüleseid vajadusi.

Pane happekatsetusele: FIGHTARs app testitud live-koolitusel

 

Praktikud testisid FIGHTARsi täiendatud reaalsuse rakenduse uusimat versiooni. Neli koolituskäiku esmaabi, ohtlike ainete, auto šassii, stabiliseerimise ja lõikamise ning elektriautode aku deaktiveerimise kohta panid Eesti, Tšehhi Vabariigi, Leedu ja Slovakkia tuletõrjujad 06.-09.09.2022 Tallinnas toimunud klassiruumis ja reaalajas toimuval koolitusel happekatsetusele.

Praktikute tagasiside näitas, et valitud stsenaariumid on sobivad. Alati tuleb arvesse võtta keskkonna- ja tehnilisi seadistusi (vt allpool).

 

Saadud sisendit kasutati FIGHTARs rakenduse stsenaariumide edasiseks ajakohastamiseks. NäiteksE. g. rohkem avatare esmaabi stsenaariumide jaoks e. g. koolituseks luuakse triage’i juhtum. Need avatarid on nii integreerivad, et nad kattuvad kardiopulmonaalse elustamise (CPR) koolitusnukkudega.

 

 

 

Reaalses elusuuruses 3D-hologrammid võimaldavad hologrammi kattumist sõiduautoga, nii et saame luua stsenaariume praktiliste oskuste väljaõppeks.

Demo-päev: rahvusvaheline konverents Zilina Ülikoolis (Slovaki Vabariik)

06.10.2022 osales enam kui 50 osalejat Slovakkia siseministeeriumist, Žilina tuletõrjeüksuse tuletõrjujad, tuletõrjujate koolitajad, teadlased ja üliõpilased tuletõrjujate uuendatud rakenduse ja uuendatud pedagoogiliste suuniste tutvustamisel. Üritus toimus Žilina Ülikooli ruumides Slovakkias. Terve päeva kestnud programm hõlmas ka praktilisi koolitusi FIGHTARs rakenduse koolituskohti kolmes kohas. Praktikute tagasiside oli entusiastlik.

Edasised proovisessioonid toimuvad huvilistele Tšehhi Vabariigis, Leedus ja Eestis kuni aprillini 2023. Jälgi uudiseid ja kutseid nendele üritustele.

Ootame kõiki tegema esimesi samme AR-ga.

 

 

Esmaabi tegevuses

 

 

Grupipilt: Projekti meeskond koos Slovakkia tuletõrjujatega

Riikidevaheline projektikohtumine Slovakkias

Rahvusvahelise konverentsi ümber toimus neljas riikidevaheline projektikohtumine 05. mail. ja 07.10.2022 Žilinas. Ühisel kohtumisel arutasid partnerid FIGHTARsi liitreaalsusrakendusega tehtud edusamme, pedagoogilisi suuniseid ja järgmisi samme, et rikastada õpihaldussüsteeme (LMS) täiendava sisuga, mis on seejärel kergesti kättesaadav kas FIGHTARsi rakenduses või FIGHTARsi veebisaidil.

Partnerid vaatasid läbi edasised tulevased sammud “Mis võiks toimuda pärast projekti lõppu?”. See on alati meie mõtetes, kui arendame rakendust, mida saaks integreerida koolitusse või laiendada tuletõrjujate / komandöride digitaalseid oskusi, teadmisi immersiivse tehnoloogia võimaluste kohta koolitustel.

 

FIGHTARi pedagoogilised suunised: UPDATED

suuniste uusim versioon on kättesaadav. Eestis toimuvatest testidest saadud sisendid on integreeritud. Uued lõigud sisaldavad Dos ja Don’ts Microsoft HoloLens 2 kasutamisel koolituskeskkonnas, samuti vihjeid koolitajatele, kuidas rakendada FIGHTARs rakendust koolitusel pedagoogiliselt põhjendatud viisil.

http://fight-ar.com/wp-content/uploads/2022/10/FIGHTARs_PEDAGOGICAL-GUIDELINES_FINAL.pdf

Vaadake seda dokumenti, kui soovite õppida liitreaalsuse tehnoloogia põhitõdesid ja seda, kuidas seda saab rakendada tuletõrjujate väljaõppes. Liitu meiega!

FIGHTARs Täiendatud reaalsuse rakendus: UPDATED

Video teaser providesed teile uuendatud sisu app. Lisateave siin: https://www.youtube.com/watch?v=P06kY8xbPfg

Tutvuge tuletõrjujatega

1. Mis on teie nimi ja kus te töötate?

Minu nimi on Jan Meloun. Töötan SPSCH Pardubice’is praktilise koolituse instruktorina.

 

2. Miks sa hakkasid tuletõrjujaks (üldse)?

Ma ei ole kunagi töötanud tuletõrjujana, kuid mul on pikaajaline kogemus kellegi elu päästmisest, sest ma olin endine mägipäästeteenistuse liige Suurbritannias.

3. Mille üle olete tuletõrjujana uhke?

Mulle meeldib inimesi aidata; mulle meeldib mitmekülgne ja füüsiliselt raske töö ning ma olen uhke, et saan seda kõike teha ja kellegi elu päästa.

4. Kas olete varem töötanud liitreaalsuse või virtuaalreaalsusega? Kui jah, siis kuidas?

Ei, ma kasutan seda tehnoloogiat esimest korda.

5. Kus te tahaksite AR-d oma töös kasutada?

Pärast seda, kui ma rääkisin mõnede kolleegidega, arvan, et üks paljudest võimalustest on uute õpilaste ettevalmistamine erinevate simuleeritud olukordadega, mida ma saan selle tehnoloogia abil ette valmistada.

6. Mis te arvate, kuidas tuletõrjuja elukutse ja koolitus näeb välja viie aasta pärast? aasta pärast?

Ma arvan, et see AR-tehnoloogia saab olema osa iga tuletõrjuja normaalsest elust. Samamoodi nagu me ei ole kunagi mõelnud, et me saame GSM-signaalide abil aidata kellegi elu päästa.

Teaduslik väljaanne FIGHTARSi kohta


Hofmann, J. & Polikarpus, S.,
(2022).
Täiendatud reaalsuse rakendamine tuletõrjujate väljaõppes: From Safe to SafAR.
In: Wechner, R., Bues, M. & Kloos, U. (Hrsg.),
GI VR / AR Workshop 2022.
Gesellschaft für Informatik e.V.:
PUBLIKATSIOON