Úvod: Zvládnutí dnešních výzev při výcviku hasičů pomocí chytrých brýlí

Jak reagovat na neznámé situace? Je to buď zvědavost, nebo strach. Naopak profesionální hasiči jsou vyškoleni k tomu, aby reagovali odpovídajícím způsobem, chránili lidské životy před újmou a zboží před poškozením.

Stupeň nehod je různý, od záchrany osob z hořícího domu nebo hořícího elektrického auta až po práci s nebezpečnými látkami. Zejména hybridní nebo elektrické automobily a autobusy jsou na silnicích novinkou a v případě nehody vyžadují zvláštní zacházení. Vzhledem k tomu, že jsou v současné době poměrně nákladné, a proto je obtížné je zavést do moderního výcviku hasičů, je vhodné otestovat další řešení.

Nadnárodní projekt EU “FIGHTARs” obohacuje současný výcvik hasičů o imerzivní technologie, jako je rozšířená realita. To umožňuje velitelům zásahů v reálném čase trénovat specifické operace na 3D modelu, jako je rozřezání karoserie vozu za účelem záchrany cestujících nebo hašení požáru. Projektové konsorcium se skládá ze čtyř profesionálních hasičských výcvikových organizací z České republiky (SPSCH Pardubice), Estonska (Estonská akademie bezpečnostních věd), Litvy(Hasičská výcviková škola) a Slovenska (Žilinská univerzita). Doprovází je odborníci z Německa (SBG Drážďany) a Kypru (SCP SERV), kteří se zabývají integrací imerzivní technologie do školení.

Během dvou let trvání projektu, od 20. 11. do 22. 10., budou partneři projektu vyvíjet, testovat, hodnotit a předávat vhodné scénáře školení v rozšířené realitě a 360° videu pro odborníky a studenty. Tyto scénáře a další nabídky budou začleněny do plánovaných imerzivních školicích středisek pro výcvik moderních hasičů ve čtyřech odborných školicích zařízeních.

Co je rozšířená realita (AR)?

Reálný a digitální svět se den ode dne více a více prolínají. Používání chytrých telefonů a tabletů obohacuje naši každodenní komunikaci v práci i v soukromém životě. Aplikace interaktivních 3D objektů (= hologramů) poskytuje prostor pro jejich začlenění do odborného poradenství a vysvětlování neviditelných procesů. K zobrazení hologramů je zapotřebí specializovaná technologie, jako jsou chytré brýle (brýle pro rozšířenou realitu nebo AR brýle), chytré telefony nebo tablety. Použití chytrých brýlí umožňuje bezdotykové používání.

V současné době nejsou žádné nebo jsou menší zkušenosti s používáním AR při školení hasičů v učebnách nebo při živém výcviku.

Rozšířená realita je nejlepší při poskytování technických a procedurálních znalostí, jako je asistence v reálném čase, když e. g. nakládání s nebezpečnými látkami. Takzvaná vzdálená podpora AR umožňuje odborníkovi poskytovat prostřednictvím audiovizuální podpory hlasem a hologramy, v jakémsi živém přenosu, odborné vedení hasičů při výcviku. Potřebný hard- a software je uveden níže, při práci e. g. s produkty Microsoft.

 

Příklad vzdáleného školení AR v chemii:
https://www.youtube.com/watch?v=pdKW-hF20jI

Při výcviku pro technické složitější nebo nebezpečnější situace interaktivní digitální dvojčata AR nebo interaktivní digitální kopie skutečných objektů, např. g. jsou vhodné elektrické automobily. Obvykle nejsou k dispozici žádná řešení na míru. Musí je tedy naprogramovat softwarový programátor.

Výsledky průzkumu

Možná se ptáte: Je rozšířená realita (AR) potřebná při výcviku hasičů? Podívejte se, co o něm řeklo více než 60 hasičů v dubnu 2021 (online průzkum).

 • STÁVAJÍCÍ ZKUŠENOSTI: Pouze 7 z nich mělo předchozí znalosti o rozšířené realitě ve srovnání s přibližně 30 hasiči, kteří již vyzkoušeli brýle pro virtuální realitu (simulující nebezpečné prostředí).

 

 

 

 • PREFEROVANÉ SCÉNÁŘE UČENÍ: Školení obohacená o rozšířenou realitu považovalo za užitečná přibližně 80 % respondentů, například při hašení hořícího vozidla a při práci s nebezpečnými látkami. Přibližně 70 % respondentů vidí potenciál využití rozšířené reality při záchraně člověka, zatímco 60 % při nácviku řezání havarovaného auta.

 

Seznamte se s hasiči (část 1)

Zajímá vás, co motivuje hasiče k tomu, aby se stali hasiči, a co je zajímá, když přemýšlíte o využití rozšířené reality v učebně a živém výcviku? Ptáme se čtyř z nich.

1. Jak se jmenujete a kde pracujete?

Jmenuji se Stella Polikarpusová a pracuji jako docentka na Estonské akademii bezpečnostních věd (EASS).

2. Proč jste se stal hasičem?

V roce 2000 jsem začal studovat na EASS, abych se stal požárním inženýrem. Při přijímací zkoušce na EASS jsem řekl: “Chci se naučit tento obor, protože 18 let jsem žil sám pro sebe a teď chci začít pomáhat druhým.” Přijali mě na školu a pak jsem musel začít plnit slib, který jsem dal na pohovoru. Celá moje kariéra se nese ve znamení hesla estonské záchranné služby: “Ctít Boha a chránit bližního”. Měli jsme čtyřletý učební plán a začali jsme základním hasičským výcvikem. Takže po druhém ročníku jsem v létě mohl začít pracovat jako hasič na požární stanici v Tartu. Většinu své kariéry jsem pracoval jako trenér, ne jako hasič.

3. Na co jste jako hasič hrdý?

Nejvíce hrdá jsem na to, když mi moji studenti po letech od ukončení studia dají zpětnou vazbu, že se v mých hodinách opravdu něco naučili. V Estonsku je možnost pracovat jako hasička úspěchem, protože se jedná o obor, který je velmi zaměřen na muže, a na stanicích bylo vždy méně než 1 % hasiček. Musel jsem toho hodně dokázat, abych byl přijat do týmu.

4. Pracovali jste již někdy s rozšířenou nebo virtuální realitou? Pokud ano, jak?

S rozšířenou realitou jsem před projekty TARGET a FIGHTARs nepracoval. Mám však dlouholeté zkušenosti s tréninkem virtuální reality (VR). Sám mohu vytvářet scénáře ve VR. Vytvořili jsme pokyny pro ostatní k sestavení scénářů hodnocení. Školím školitele a hodnotitele v používání VR. Studuji hodnocení situačního povědomí na základě VR

5. Kde byste chtěli využít rozšířenou realitu ve své práci?

Chci hlavně používat AR k výcviku hasičských týmů, aby dobře zvládly 360° a budovaly si situační povědomí a vytvářely bezpečné plány zásahu při nehodách s nebezpečnými materiály. Protože zde je velmi důležité vytvořit realistické, autentické, komplikované, ale zároveň zcela bezpečné tréninkové prostředí. Všechny fyzické činnosti, jako je oblékání chemického obleku a dekontaminace, mají velmi mnoho technických detailů, které nelze trénovat ve VR, ale lze je trénovat pomocí rozšířené reality. Školení o nebezpečných materiálech by se pro studenty stalo mnohem smysluplnějším.

6. Jak bude podle vás vypadat profese a výcvik hasičů za pět let?

V záchranné službě jsem něco přes 20 let a naučil jsem se, že pro vytvoření udržitelných inovací ve vzdělávacích programech je 5 let příliš krátká doba. Změnit myšlení a výcvik hasičů trvá 10 let a věřím, že i v jiných oborech je to stejné. Inovace technologií je samozřejmě velmi rychlá a 5 let je dlouhá doba. Aby však tyto inovace byly použitelné, cenově dostupné, snadno použitelné atd., trvá školitelům více než 5 let, než je zavedou jako součást učebních osnov. V Estonsku již nepracuje žádný velitel zásahu, který by neměl zkušenosti s výcvikem ve virtuální realitě. Abychom toho dosáhli pro celou zemi, potřebovali jsme více než 10 let. Do roku 2031 bude v Estonsku běžný výcvik hasičů na bázi AR!

Pedagogické pokyny

Využití rozšířené reality při výcviku hasičů je novinkou. Navrhli jsme první nápady, které technologie použít a které scénáře mají smysl (a mnoho dalšího).

Dejte nám vědět své názory na adresu: support@fight-ar.com

FIGHTARs_PEDAGOGICKÉ POKYNY (NÁVRH)

Mezinárodní setkání hasičů

Od 14. a 15.10.2021 organizace pro výcvik hasičů z:

 • Česká republika (SPSCH Pardubice),
 • Estonsko (Estonská akademie bezpečnostních věd),
 • Litva (Škola pro výcvik hasičů) a
 • Slovenská republika (Žilinská univerzita)

se v Pardubicích setkali s IT odborníky z Kypru (SCP School of Certified Professionals) a s mediálně-pedagogickými experty z Německa (Saxon Training Company z Drážďan), aby diskutovali o využití rozšířené reality ve výuce a živém školení.

Výsledkem setkání je strukturovaný postup pro vývoj, testování a vyhodnocování interaktivní vizualizace pro řešení havarovaných elektrických automobilů (např. záchranáři, nebezpečné látky, řezání karoserie).

Rozšířená realita a živé školení

Zviditelnění digitálního světa vyžaduje normální programátorské úsilí, zejména při více příležitostech školení. Existuje jedna výjimka. Aplikace hotové aplikace na chytrých brýlích. Pomocí této aplikace je možné obohatit živý přenos o hologramy. Tyto hologramy mají tvar písmene e. g. šíp.

 

Jeho použití umožňuje audiovizuální podporu velitele zásahu hasiči. Nejlépe vyhovuje poskytování informací krok za krokem a zejména technických informací. Odborník může svá slova podpořit geolokačními hologramy v zorném poli uživatele chytrého skla, např. g. Microsoft HoloLens 2 (viz níže). K tomu je zapotřebí příslušný soft- a hardware. Společnost Microsoft k tomu nabízí aplikaci Remote assist na bázi předplatného.

Školení s vedoucími pracovníky hasičských škol

Ve dnech 08.-11.02.2022 byli v rámci projektu pozváni ředitelé a vedoucí oddělení zapojených organizací na čtyřdenní strategické setkání ve Vilniusu (Litva), které se týkalo strategických a operativních možností rozšířené reality ve výcviku hasičů (zaměření: výcvik v učebně).

Během setkání v prostorách hasičské školy byly prezentovány a diskutovány nápady a přístupy ke strukturální integraci digitálně-mediálního obohaceného výcviku moderními technologiemi, jako je rozšířená realita (AR). Ukázalo se, že míra využívání moderních digitálních médií se u čtyř hasičských škol z Estonska, Litvy, Slovenska a České republiky liší. Estonská organizace má dlouholeté zkušenosti s výcvikem hasičů a velitelů zásahů pomocí virtuální reality. Využití rozšířené reality pomůže poskytnout informace předem pomocí vizualizace na objektu, která poskytne např. technické detaily.

Pro litevskou organizaci bylo zajímavé využití živé podpory prostřednictvím vzdáleného školení s rozšířenou realitou. V současné době se vyhodnocují možnosti jeho využití při školení.

Setkání ukázalo,, že integrace AR potřebuje problém založený appraoch a zapojení rozhodovacích orgánů je nutné zajistit zdroje, stejně jako podpora digitální transformace. AR se může stát spíše zvykem než výjimkou.

 

Setkání s hasiči (část 2)

1. Jak se jmenujete a kde pracujete?

Jmenuji se Tomas Šarauskas a pracuji ve škole pro hasiče v Litvě.

2. Proč jste se stal hasičem?

K tomu, abych se stal hasičem, mě vedl můj otec. V mém rodném městě pracuje jako velitel směny už více než 20 let. U hasičů jsem strávil hodně času už jako dítě. To mě asi fascinovalo.

3. Na co jste jako hasič hrdý?

Jsem ráda, že se mi podařilo získat práci ve škole a vidět a naučit se tolik věcí. Práce kdekoli jinde by zabrala spoustu času na získání tolika znalostí.

4. Pracovali jste již někdy s rozšířenou nebo virtuální realitou? Pokud ano, jak?

Ne, nemám.

5. Kde byste chtěli využít rozšířenou realitu ve své práci?

Jako instruktor bych chtěl, aby se AR používala u velmi nebezpečných věcí, čímž by se snížilo riziko při činnostech. a modelováním situací pomocí rozšířené reality lze posluchači poskytnout potřebné informace a pokyny k plnění úkolů v reálném čase.

6. Jak bude podle vás vypadat profese a výcvik hasiče za pět let?

Myslím, že hasičská profese je setrvačná, takže se příliš nezmění. Samozřejmě se objeví nové vybavení, nové technologie, které usnadní práci. Za současné situace by se měl výcvik přesunout na dálkový nebo na výcvik s malými skupinami hasičů. V obou případech může AR pomoci ilustrovat situace a potenciální nebezpečí.

Mezinárodní setkání hasičů na Kypru

Od 13. a 14.12.2021 organizace pro výcvik hasičů z:

 • Česká republika (SPSCH Pardubice),
 • Estonsko (Estonská akademie bezpečnostních věd),
 • Litva (Škola pro výcvik hasičů) a
 • Slovenská republika (Žilinská univerzita)

se sešli v Limassolu / Kypr v prostorách SCP School of Certified Professionals. Mediálně-pedagogičtí odborníci z německé vzdělávací instituce SBG Dresden byli prakticky přítomni.

Během dvoudenního hybridního setkání se diskutovalo o aplikaci rozšířené reality (AR), která bude obsahovat např. g. scénáře první pomoci a nebezpečných látek. Aplikace bude propojena s online výukovými moduly, které jsou prezentovány v online systému řízení výuky (LMS) na webové stránce Fight-AR.com. Součástí systému LMS a aplikace AR budou také školicí případy.

Náhled do aplikace FIGHTARs s rozšířenou realitou

Aplikace FIGHTARs Augmented Reality pro chytré brýle Microsoft HoloLens 2 zahrnuje 4 různé možnosti školení nebo scénáře školení v učebně, jako jsou: první pomoc, nebezpečné látky, elektrické auto: deaktivace baterie a rozřezání karoserie.

Deaktivace autobaterie

 

První pomoc a nebezpečné látky

Aplikace je propojena s výukovými moduly pro poskytování předběžných a dalších odborných informací. Níže najdete náhled do výukových modulů první pomoci.

Setkání s hasiči (část 3)

1. Jak se jmenujete a kde pracujete?

Jmenuji se Tomaš Veliseičik a pracuji ve škole pro hasiče v Litvě.

2. Proč jste se stal hasičem?

Po střední škole jsem se rozhodl pro studium požární ochrany na univerzitě. Během studia jsem měl možnost pracovat jako hasič, takže jsem mohl synchronizovat studium s prací, protože jsem měl studijní a pracovní rozvrh v souladu.

3. Na co jste jako hasič hrdý?

Už více než 10 let nejsem praktikujícím hasičem. Nyní jsem instruktorem hasičů. Jsem hrdý na to, že učím lidi, jak se stát hrdinou každodenního života.

4. Pracovali jste již někdy s rozšířenou nebo virtuální realitou? Pokud ano, jak?

S rozšířenou realitou (VR) jsem dosud nepracoval, ale s virtuální realitou (VR) jsem to dokázal. V roce 2019 (IFV, Nizozemsko) jsem poprvé použil VR při výcviku zásahu při chemické události a hašení požáru.

5. Kde byste chtěli využít rozšířenou realitu ve své práci?

Rád bych viděl aplikaci pro školení o elektrických/hybridních automobilech. A to nejen pro nás hasiče.

6. Jak bude podle vás vypadat povolání a výcvik hasiče za pět let? letech?

Podle mého názoru se hasiči stanou záchranáři, což je způsobeno více různými událostmi a méně požáry (kromě požárů v přírodě). Další incidenty se mohou vyskytnout u vozidel na alternativní paliva, solárních panelů a systémů skladování energie. Výcvik hasičů by se měl přizpůsobit tomuto očekávanému vývoji použitím nových technologií.

Mezinárodní setkání hasičů v Německu

Od 12. a 13.04.2022 organizace pro výcvik hasičů z:

 • Česká republika (SPSCH Pardubice),
 • Estonsko (Estonská akademie bezpečnostních věd),
 • Litva (Škola pro výcvik hasičů) a
 • Slovenská republika (Žilinská univerzita)

se sešla v Drážďanech/Německo v prostorách SBG Dresden. Softwarovou podporu při programování poskytla kyperská organizace.

Během dvoudenního setkání byl představen a otestován současný stav aplikace AR: první pomoc, nebezpečné látky, elektrické auto: deaktivace baterie a rozřezání karoserie. Dále se diskutovalo o stavu vzdělávacích modulů na stránkách Fight-ar.com.

Byl představen a diskutován stav čtyř imerzních výcvikových center pro výcvik hasičů v České republice, Estonsku, Litvě a Slovenské republice. Do října 2022 budou tato čtyři centra poskytovat specifické nabídky školení. Ve spolupráci budou sloužit přeshraničním potřebám.

Zkouška kyselinou: Aplikace FIGHTARs testována v ostrém výcviku

 

Praktici testovali nejnovější verzi aplikace FIGHTARs Augmented Reality. Čtyři výcvikové případy týkající se první pomoci, nebezpečných látek, podvozku automobilu, stabilizace a řezání a deaktivace elektrické autobaterie si vyzkoušeli hasiči z Estonska, České republiky, Litvy a Slovenska během školení v učebně a naživo v estonském Tallinnu ve dnech 6.-9.9.2022.

Zpětná vazba od odborníků z praxe ukázala, že zvolené scénáře jsou vhodné. Vždy je třeba brát v úvahu nastavení prostředí a technickou konfiguraci (viz níže).

 

Získané vstupní údaje byly použity pro další aktualizaci scénářů aplikace FIGHTARs. NapříkladE. g. více avatarů pro scénáře první pomoci e. g. pro školení bude vytvořen třídicí případ. Tyto avatary jsou natolik integrované, že se překrývají s figurínami pro výcvik kardiopulmonální resuscitace (KPR).

 

 

 

3D hologramy v reálné velikosti umožňují překrytí hologramu osobním vozem, takže můžeme vytvářet scénáře pro praktický výcvik dovedností.

Demo-day: Mezinárodní konference na Žilinské univerzitě (Slovenská republika)

Dne 06.10.2022 bylo více než 50 účastníků ze slovenského ministerstva vnitra, hasičů z Hasičského záchranného sboru v Žilině, trenérů hasičů, výzkumných pracovníků a studentů svědky prezentace aktualizované aplikace pro hasiče a aktualizovaných pedagogických pokynů. Akce se konala v prostorách Žilinské univerzity na Slovensku. Celodenní program zahrnoval také praktická cvičení na třech místech, kde se řešily případy aplikace FIGHTARs. Ohlasy odborníků z praxe byly nadšené.

Další zkušební sezení budou zájemcům poskytnuta v České republice, Litvě a v Estonsku až do dubna 2023. Sledujte novinky a pozvánky na tyto akce.

Vítáme všechny, kteří chtějí udělat první kroky s AR.

 

 

První pomoc v akci

 

 

Skupinový obrázek: Projektový tým s hasiči ze Slovenska

Nadnárodní projektové setkání na Slovensku

V rámci mezinárodní konference proběhlo dne 5. května čtvrté nadnárodní projektové setkání. a 07.10.2022 v Žilině. Během společného setkání partneři diskutovali o pokroku dosaženém s aplikací FIGHTARs Augmented Reality App, pedagogických pokynech a dalších krocích k obohacení systémů řízení výuky (LMS) o další obsah, který bude následně snadno dostupný buď v aplikaci FIGHTARs, nebo na webových stránkách FIGHTARs.

Partneři přezkoumali další budoucí kroky “Co by se mohlo dít po skončení projektu?”. Při vývoji aplikace, která by mohla být integrována do výcviku nebo rozšiřovat digitální dovednosti hasičů / velitelů, máme vždy na mysli znalosti o možnostech imerzivních technologií ve výcviku.

 

Pedagogické pokyny FIGHTARs: AKTUALIZOVÁNO

k dispozici je nejnovější verze pokynů. Vstupy z testování v Estonsku jsou integrovány. Nové sekce zahrnují zásady “DOS” a “DOS” při používání Microsoft HoloLens 2 v rámci školení a také rady pro školitele, jak aplikaci FIGHTARs pedagogicky vhodným způsobem implementovat do školení.

http://fight-ar.com/wp-content/uploads/2022/10/FIGHTARs_PEDAGOGICAL-GUIDELINES_FINAL.pdf

Pokud se chcete dozvědět základy technologie rozšířené reality a jejího využití při výcviku hasičů, podívejte se na tento dokument. Přidejte se k nám!

Aplikace FIGHTARs Augmented Reality: AKTUALIZOVÁNO

Video upoutávka vás seznámí s aktualizovaným obsahem aplikace. Více zde: https: //www.youtube.com/watch?v=P06kY8xbPfg

Seznamte se s hasiči

1. Jak se jmenujete a kde pracujete?

Jmenuji se Jan Meloun. Pracuji na SPŠCH Pardubice jako instruktor praktické výuky.

 

2. Proč jste se stal hasičem (v první řadě)?

Nikdy jsem nepracoval jako hasič, ale mám dlouholeté zkušenosti se záchranou života jako bývalý člen horské služby ve Velké Británii.

3. Na co jste jako hasič hrdý?

Rád pomáhám lidem, mám rád různorodou a fyzicky náročnou práci a jsem hrdý na to, že to všechno mohu dělat a zachránit někomu život.

4. Pracovali jste již někdy s rozšířenou nebo virtuální realitou? Pokud ano, jak?

Ne, tuto technologii používám poprvé.

5. Kde byste chtěli využít rozšířenou realitu ve své práci?

Po rozhovoru s některými kolegy si myslím, že jednou z mnoha možností je příprava nových studentů s různými simulovanými situacemi, které budu moci připravit pomocí této technologie.

6. Jak bude podle vás vypadat povolání a výcvik hasiče za pět let? letech?

Myslím, že tato technologie AR bude součástí běžného života v práci každého hasiče. Stejně jako jsme si nikdy nemysleli, že můžeme použít signály GSM, abychom někomu zachránili život.

Vědecká publikace o FIGHTARS


Hofmann, J. & Polikarpus, S.,
(2022).
Aplikace rozšířené reality ve výcviku hasičů: Od bezpečného k bezpečnému.
In: Sborník příspěvků k problematice hasičů: Wechner, R., Bues, M. & Kloos, U. (Hrsg.),
GI VR / AR Workshop 2022.
Gesellschaft für Informatik e.V.:
PUBLIKACE